Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 KH-THTU 16/04/2020 KẾ HOẠCH DẠY CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019- 2020
2 37 16/04/2020 DANH SÁCH TIẾT DẠY TRỰC TUYẾN ĐỀ CỬ DỰ GIỜ ONLINE
Tuần từ 13/4 đến 19/4/2020
3 36 14/04/2020 LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN QUA ZOOM
4 Số 111/ KH-PGD&Đ 06/03/2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU HỌC SINH TIỂU HỌC LẦN THỨ 2 NĂM HỌC 2018-2019
5 Số:32 /KH-THTƯ 23/10/2018 Hội đồng thi đua khen thưởng trường Tiểu học Tân Ước xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2018- 2019.
6 Số: 111 /BC-VH THTƯ 11/09/2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG " ĐƠN VỊ ĐẠT CHẨU VĂN HÓA" GIAI ĐOẠN 2017 - 2018
7 Số:72 /KH-THTU 09/09/2018 Trường Tiểu học Tân Ước xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
8 Số 88/KH TƯ 22/08/2018 Hội đồng trường Tiểu học Tân Ước đã xây dựng kế hoạch hoạt động của năm học 2018 – 2019.
9 930_BGDĐT-GDTC 11/03/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 930/BGDĐT-GDTC
10 Số 11/KH - THTƯ 21/01/2018 Thực hiện Công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Trường Tiểu học Tân Ước xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019 như sau:
11 Số: 06 /KH-THTƯ 14/01/2018 Trường TH Tân Ước xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018.
12 Số 16/KH - THTƯ 13/03/2017 Thực hiện kế hoạch số 122/KH-PGD&ĐT, ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về việc Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trường Tiểu học Tân Ước xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của trường với các nội dung như sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây